Skupina předmětů - 2018_MBIOPV2 - Povinně volitelné předměty - specializace Lékařská technika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | F | K | N | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty - specializace Lékařská technika
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BAM02FPT Fyzika pro diagnostiku a terapii 2P+2L CS Z,ZK   1 6 Fabián V. Fabián V., Vrba J. 13102
BAM31NPG Neurofyziologie 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Jiruška P. Jiruška P. 13131
BAM17EPM Aplikace elektromagnetických polí v medicíně 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Vrba J. Vrba J. 13117
BAM31ZAS Zpracování analogových signálů 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Hospodka J. Hospodka J. 13131
BAM38KLS Konstrukce lékařských systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Holub J. Holub J. 13138


Stránka vytvořena 6.12.2019 17:50:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.