Skupina předmětů - 2018_BOIPS2 - Povinně předměty specializace

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | L | N | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně předměty specializace
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PZ - Povinné předměty zaměření
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B4B17EAM Elektřina a magnetismus 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Škvor Z. Hazdra P., Škvor Z. 13117
B4B32PKS Počítačové a komunikační sítě 2P + 2C CS Z,ZK L 4 6 Boháč L. Boháč L., Vaněk T. 13132
B0B35LSP Logické systémy a procesory 3P+2L CS Z,ZK Z,L 4 6 Šusta R. Šusta R. 13135
B4B35PSR Programování systémů reálného času 2P+2C CS Z,ZK Z 5 6 Sojka M. Sojka M. 13135
B4B38NVS Návrh vestavných systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 6 Fischer J. Fischer J., Petrucha V. 13138

Specializace - Internet věcí


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.