Skupina předmětů - 2018_BOIPS3 - Povinné předměty specializace

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
F | J | O | S | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty specializace
Min. kreditů: 29   Max. kreditů: 29   Min. předmětů: 5 Role: PZ - Povinné předměty zaměření
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B4B01JAG Jazyky, automaty a gramatiky 2P+2S CS Z,ZK Z 3 6 Demlová M. Demlová M. 13101
B6B36OMO Objektový návrh a modelování 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Kadleček D. Kadleček D., Kukačka D. 13136
B4B36FUP Funkcionální programování 2P+2C CS Z,ZK L 4 6 Pěchouček M. Horčík R., Lisý V., Pěchouček M. 13136
B6B36TS1 Testování software 2P+2C+2D   Z,ZK L 4 5 Bureš M. Bureš M. 13136
B4B36SIN Softwarové inženýrství 3P+2S CS Z,ZK Z 5 6 Komárek M. Komárek M., Šebek J. 13136

Specializace - software


Stránka vytvořena 23.1.2020 07:50:31, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.