Skupina předmětů - 2018_BEEMP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | E | F | K | L | M | P | T | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 118   Max. kreditů: 118   Min. předmětů: 24 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B0B01LAGA Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 1 7 Velebil J. Velebil J. 13101
B0B01MA1A Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z,L 1 6 Sobotíková V. Sobotíková V. 13101
B1B14ZEL1 Základy elektrotechnického inženýrství 2P+2C CS KZ Z 1 4   Beranovský J., Nová I. 13114
B0B99PRPA Procedurální programování (pro EK a EEM) 2P+2C CS KZ Z 1 4 Vítek S. Vítek S. 13137
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 2P+2C CS Z,ZK L 2 4 Habala P. Habala P. 13101
B0B01MA2A Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK Z 2 6 Hájek P., Tišer J. Hájek P., Tišer J. 13101
B1B02FY1 Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK L 2 8 Koníček P. Koller J., Koníček P. 13102
B1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 2P+2L CS Z,ZK L 2 4 Künzel K. Künzel K. 13113
B1B15VYA Výpočetní aplikace 2P+2C CS KZ L 2 4 Kyncl J. Kyncl J. 13115
B0B01KANA Komplexní analýza 2P+2S CS Z,ZK Z 3 4 Hamhalter J. Bohata M. 13101
B1B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK Z 3 7 Koníček P. Koller J., Koníček P. 13102
B1B13MVE1 Materiály pro výkonovou elektrotechniku 2P+2L CS Z,ZK Z 3 4 Mach P. Ctibor P., Dušek K., Mach P., Sedláček J. 13113
B1B17EMP Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK Z 3 5 Pankrác V. Pankrác V. 13117
B1B31EOS Elektrické obvody 3P+2S CS Z,ZK Z 3 6 Hospodka J., Pokorný M. Pokorný M. 13131
B1B34EPS Elektronika pro silnoproud 2P+2L CS KZ Z 3 4 Janíček V., Záhlava V. Bouřa A., Janíček V., Novák J., Teplý T., Záhlava V. 13134
B1B13TEP Technologické procesy pro elektrotechniku 3P+2L CS Z,ZK L 4 4 Mach P. Dušek K., Kuba J., Mach P. 13113
B1B14ZSP Základy elektrických strojů a přístrojů 3P+2L CS Z,ZK L 4 5 Kobrle P. Kobrle P., Mindl P. 13114
B1B15EN11 Elektroenergetika 1 3P+2S CS Z,ZK L 4 5   Müller Z., Musil L. 13115
B1B38EMA Elektrická měření 2P+2L CS KZ L 4 5 Kašpar P. Kašpar P. 13138
B1BPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS Z   5 4 Osob je mnoho Osob je mnoho 13000
B1B13VVZ1 Výroba výkonových zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z 5 4 Hájek J. Hájek J., Kuba J. 13113
B1B14ZPO Základy elektrických pohonů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 5   Kobrle P. 13114
B1B14ZVE Základy výkonové elektroniky 2P+2L CS Z,ZK Z 5 4 Lettl J. Lettl J. 13114
B1B15EN2 Elektroenergetika 2 2P+2L CS Z,ZK Z 5 5 Procházka R. Procházka R. 13115


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.