Skupina předmětů - 2018_BEEMPS1 - Povinné předměty specializace

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | M | S | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty specializace
Min. kreditů: 29   Max. kreditů: 29   Min. předmětů: 6 Role: PZ - Povinné předměty zaměření
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B1B16MME Makro a mikroekonomika 2P+2S CS Z,ZK Z 1 5 Lízal L. Fialová H., Lízal L. 13116
B0B01STP Statistika a pravděpodobnost 2P+2S   Z,ZK L 4 5 Helisová K., Tišer J. Helisová K. 13101
B1B13VES Výroba elektrotechnických součástek 2P+2L CS Z,ZK L 4 6 Papež V. Papež V. 13113
B1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 5 5   Bauer J., Zděnek J. 13114
B1B15EN3 Elektroenergetika 3 2P+2L CS KZ Z 5 4 Kyncl J. Kyncl J., Žák P. 13115
B1B13SSE Solární systémy a elektrochemické zdroje 2P+2L CS Z,ZK L 6 4 Benda V. Benda V., Holovský J., Hrzina P. 13113

Specializace - aplikovaná elektrotechnika


Stránka vytvořena 13.12.2019 14:50:28, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.