Skupina předmětů - 2018_MEKPV1 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | E | I | N | P | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M17CADA CAD ve VF technice 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Škvor Z. Škvor Z. 13117
B2M31ZASA Zpracování analogových signálů 2P+2S CS Z,ZK L 2 6 Hospodka J. Hospodka J. 13131
B2M34NANA Nanoelektronika a nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Voves J. Voves J. 13134
B2M34VKEA Výkonová elektronika 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Hazdra P. Hazdra P., Popelka S., Záhlava V. 13134
B2M31AEDA Analýza experimentálních dat 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Rusz J. Rusz J. 13131
B2M31IASA Implementace analogových soustav 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Bortel R. Dobeš J., Hospodka J., Náhlík J., Šubrt O. 13131
B2M34EZSA Elektronické zabezpečovací systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Husák M. Bouřa A., Husák M., Novák J., Teplý T. 13134
B2M34ZETA Návrh zakázkové elektroniky 2P+2L CS KZ Z 3 6 Záhlava V. Záhlava V. 13134
B2M34PIOA Planární integrovaná optika 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Jeřábek V., Prajzler V. Jeřábek V., Prajzler V. 13134

Specializace elektronika


Stránka vytvořena 23.1.2020 07:50:31, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.