Skupina předmětů - 2018_MEKPV2 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | D | M | O | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M31BSGA Biologické signály 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Čmejla R. Čmejla R. 13131
B2M31ZASA Zpracování analogových signálů 2P+2S CS Z,ZK L 2 6 Hospodka J. Hospodka J. 13131
B2M37SSPA Statistické zpracování signálů 4P+0C CS Z,ZK L 2 6 Sýkora J. Sovka P., Sýkora J. 13137
B2M37ZV2A Zvuková technika 2 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Rund F. Husník L., Rund F. 13137
B2M31ADAA Adaptivní metody zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Bortel R. Bortel R., Sovka P. 13131
B2M31AEDA Analýza experimentálních dat 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Rusz J. Rusz J. 13131
B2M37DTRA Digitální televize a rozhlas 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Ulovec K. Bernas M., Ulovec K. 13137
B2M37MOTA Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Fliegel K. Fliegel K. 13137
B2M37OBFA Obrazová fotonika 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Páta P. Páta P. 13137

Specializace audiovizuální technika a zpracování signálů


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.