Skupina předmětů - 2018_MEKPV5 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | I | K | M | T | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M31ZRE Zpracování řeči 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Pollák P. Pollák P. 13131
B2M32DMT Diagnostika a měření v telekomunikacích 2P + 2L CS Z,ZK L 2 6 Bečvář Z., Vodrážka J. Bečvář Z., Kocur Z., Vodrážka J. 13132
B2M32IBEA Informační bezpečnost 2P + 2C CS Z,ZK L 2 6 Boháč L., Vaněk T. Vaněk T. 13132
B2M37KASA Komprese obrazů a signálů 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Vítek S. Fliegel K., Rund F., Vítek S. 13137
B2M32DSAA Diagnostika síťových aplikací 2P + 2C CS Z,ZK Z 3 6 Mařík R. Mařík R. 13132
B2M32DSVA Distribuované systémy a výpočty 2P + 2C CS Z,ZK Z 3 6 Macejko P. Macejko P. 13132
B2M32MKSA Mobilní komunikační sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 3 6 Bečvář Z. Bečvář Z., Bešťák R., Mach P. 13132
B2M32THOA Teorie hromadné obsluhy 3P + 1L CS Z,ZK Z 3 6 Hampl P. Hampl P. 13132

Specializace komunikační sítě a Internet


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.