Skupina předmětů - 2018_MEKP7 - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | D | M | P | Š
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 54   Max. kreditů: 54   Min. předmětů: 9 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M17MIOA Mikrovlnné obvody 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Polívka M. Hoffmann K., Hudec P. 13117
B2M31DSP Pokročilé metody DSP 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Sovka P. Sovka P. 13131
B2M37ART Architektura rádiových přijímačů a vysílačů 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Kovář P. Dobeš J., Kovář P. 13137
B2M37DKM Digitální komunikace 3P+1C CS Z,ZK Z 1 6 Sýkora J. Sýkora J. 13137
B2M37MAM Mikroprocesory 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Vítek S. Skalický P., Vítek S. 13137
B2M17ANT Antény 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Hazdra P. Bártík H., Hazdra P., Kraček J., Mazánek M. 13117
B2M17SBS Šíření vln pro bezdrátové spoje 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Pechač P. Pechač P. 13117
B2M32BTSA Bezdrátové technologie 2P + 2L CS Z,ZK L 2 6 Bečvář Z. Bečvář Z., Kocur Z., Vojtěch L. 13132
B2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s CS Z   3 6 Rund F.   13000

Specializace radiové systémy


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.