Skupina předmětů - 2018_MEKPV7 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | D | M | N | R
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M17CADA CAD ve VF technice 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Škvor Z. Škvor Z. 13117
B2M17MIMA Mikrovlnná měření 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Hudec P. Hoffmann K., Hudec P. 13117
B2M37RNVA Rádiová navigace 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Kovář P. Kovář P. 13137
B2M99RAD Radarové systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Kořínek T. Kořínek T., Kovář P., Puričer P. 13117
B2M31AEDA Analýza experimentálních dat 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Rusz J. Rusz J. 13131
B2M32MKSA Mobilní komunikační sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 3 6 Bečvář Z. Bečvář Z., Bešťák R., Mach P. 13132
B2M34NSV Návrh systémů VLSI 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Hazdra P. Hazdra P., Jirsa J. 13134
B2M37DTRA Digitální televize a rozhlas 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Ulovec K. Bernas M., Ulovec K. 13137

Specializace radiové systémy


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.