Skupina předmětů - 2018_MEEMP-K - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | I | J | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 31   Max. kreditů: 31   Min. předmětů: 6 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BD1M13JAS1 Jakost a spolehlivost 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 6 Mach P. Mach P. 13113
BD1M14SSE Strojní struktury elektráren 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 5   Kočárník P. 13114
BD1M15IAP Inženýrské aplikace 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 5   Kyncl J. 13115
BD1M15PPE1 Prvky a provoz elektroenergetických soustav 14KP+6KS CS Z,ZK Z 1 5   Hlaváček J. 13115
BD1M16EKE1 Ekonomika elektroenergetiky 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 5 Králík T., Starý O. Králík T., Starý O., Vašíček J. 13116
BD1MPROJ Projekt magisterský 0p+4s CS Z Z 3 5 Starý O. Bouček S., Černohous J., Müller Z., Vašíček J. 13000


Stránka vytvořena 6.12.2019 17:50:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.