Skupina předmětů - 2018_MEEMPPS2-K - Povinné předměty profilující specializace

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty profilující specializace
Min. kreditů: 15   Max. kreditů: 15   Min. předmětů: 3 Role: PZ - Povinné předměty zaměření
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BD1M15ETT Elektrotepelná technika 14KP+6KS CS Z,ZK Z,L 1 5 Kyncl J. Kyncl J. 13115
BD1M15ENY Elektrárny 14KP+6KS CS Z,ZK L 2 5   Bouček S., Müller Z. 13115
BD1M15DEE Distribuce elektrické energie 14KP+6KS CS Z,ZK Z 3 5   Müller Z. 13115

Specializace Elektroenergetika


Stránka vytvořena 23.1.2020 09:50:58, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.