Skupina předmětů - 2018_MEEMPS-K - Povinné předměty specializace

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | E | P | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty specializace
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 6 Role: PZ - Povinné předměty zaměření
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BD1M13EKP Ekologie a materiály 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 5 Kudláček I. Kudláček I. 13113
BD1M14ESP Elektrické stroje a přístroje 14KP+6KL CS Z,ZK Z 2 5 Mindl P. Mindl P. 13114
BD1M15TVN Technika vysokých napětí 14KP+6KL CS Z,ZK L 2 5 Procházka R. Procházka R. 13115
BD1M13ASS Aplikace solárních systémů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 3 5 Benda V. Benda V., Hrzina P. 13113
BD1M14TVM Teorie a aplikace výkonových měničů 14KP+6KL CS Z,ZK L 3 5 Lettl J. Bauer J., Lettl J. 13114
BD1M15PRE1 Přenos a rozvod elektrické energie 14KP+6KS CS Z,ZK Z 3 5   Müller Z. 13115


Stránka vytvořena 23.1.2020 07:50:31, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.