Skupina předmětů - 2018_MEEMPV1-K - Povinně volitelné předměty specializace

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty specializace
Min. kreditů: 10   Max. kreditů: 20   Min. předmětů: 2 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BD1M13VSE Výkonové součástky v elektrotechnice 14KP+6KL CS Z,ZK L 2 5 Papež V. Papež V. 13113
BD1M14MDS1 Modelování dynamických soustav 14+6c CS Z,ZK L 2 5     13114
BD1M15ELS Elektrické světlo 14+6L CS Z,ZK L 2 5   Žák P. 13115
BD1M16EUE1 Ekonomika užití energie 14KP+6KS CS Z,ZK L 2 5 Beranovský J. Beranovský J. 13116


Stránka vytvořena 22.10.2019 17:49:49, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.