Skupina předmětů - 2018_MEEMEPPS1 - Compulsory subjects of the specialization

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the specialization
Min. kreditů: 15   Max. kreditů: 15   Min. předmětů: 3 Role: PZ - Povinné předměty zaměření
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE1M14REP Control and Regulation of Electric Drives 2P+2L EN Z,ZK Z 1 5   Havlíček R., Thöndel E. 13114
BE1M14DEP Digital Control of Electric Drives 2P+2L EN Z,ZK L 2 5   Bauer J., Zděnek J. 13114
BE1M14EPT1 Electric Drives and Traction 2P+2L EN Z,ZK Z 3 5 Lettl J. Bauer J., Čeřovský Z., Lettl J. 13114

Specializace Elektrické pohony


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.