Skupina předmětů - 2018_MEEMEPV2 - Compulsory elective subjects of the specialization

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | D | E | M | P | Q | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory elective subjects of the specialization
Min. kreditů: 15   Max. kreditů: 45   Min. předmětů: 3 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE1M16RES Development of Energy Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 2,3 5 Krejcar R. Krejcar R. 13116
BE1M16ENI Environmental Engineering 2P+2S EN Z,ZK Z,L 2,3 5     13116
BE1M16MAS1 Marketing Strategies 2P+2S EN Z,ZK Z,L 2,3 5     13116
BE1M16DES Power Transport Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 2,3 5 Vítek M. Vítek M. 13116
BE1M16JAK Quality management 2P+2S EN Z,ZK Z 2,3 5     13116
BE1M16STA Statistical methods in economics 2P+2S EN Z,ZK L 2,3 5 Tashpulatov S. Tashpulatov S. 13116
BE1M15ETT Electrical Heat 2P+2S EN Z,ZK Z,L 3 5 Kyncl J. Kyncl J. 13115
BE1M16CTR1 Controlling 2P+2S EN Z,ZK Z 3 5     13116
BE1M16EUE1 Economy of Energy Use 2P+2S EN Z,ZK L 3 5 Beranovský J. Beranovský J., Valentová M. 13116


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.