Skupina předmětů - 2018_MEKEP7 - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | M | P | W
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 54   Max. kreditů: 54   Min. předmětů: 9 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE2M17MIOA Microwave Circuits 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6     13117
BE2M31DSPA Digital Signal Processing 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Pollák P. Pollák P. 13131
BE2M37ART Architecture of Radio Receivers and Transmitters 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6 Kovář P. Dobeš J., Kovář P. 13137
BE2M37DKM Digital Communications 3P+1C EN Z,ZK Z 1 6 Sýkora J. Sýkora J. 13137
BE2M37MAM Microprocessors 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6 Vítek S. Vítek S. 13137
BE2M17ANT Antennas 2P+2L EN Z,ZK L 2 6 Mazánek M. Bártík H., Hazdra P., Kraček J., Mazánek M. 13117
BE2M17SBS Wave Propagation for Wireless Links 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Mazánek M. Mazánek M. 13117
BE2M32BTSA Wireless Technologies 2P + 2L EN Z,ZK Z,L 2 6 Bečvář Z. Bečvář Z., Kocur Z., Vojtěch L. 13132
BE2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s EN Z   3 6 Rund F.   13000

Specializace radiové systémy


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.