Skupina předmětů - 2018_MEKEPV3 - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | M | N | P | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE2M17CADA CAD in HF Technique 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Škvor Z. Škvor Z. 13117
BE2M34NANA Nanoelectronics and Nanotechnology 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Voves J. Voves J. 13134
BE2M17MIOA Microwave Circuits 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13117
BE2M34ZETA Custom Electronics Design 2P+2L EN KZ Z 3 6 Janíček V. Janíček V. 13134
BE2M34PIOA Planar Integrated Optics 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Jeřábek V., Prajzler V. Jeřábek V., Prajzler V. 13134
BE2M34NSV VLSI System Design 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Hazdra P. Hazdra P. 13134
BE2M37MOTA Advanced areas in image and video technology 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6     13137

Specializace fotonika


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.