Skupina předmětů - 2018_MEKEPV4 - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | D | I
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE2M37OBFA Image Photonics 2P+2L EN Z,ZK Z z 6 Páta P.   13137
BE2M17ANT Antennas 2P+2L EN Z,ZK L 2 6 Mazánek M.   13117
BE2M32IBEA Information Security 2P + 2C EN Z,ZK L 2 6 Osob je mnoho   13132
BE2M34NIS Design of Integrated Circuits 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Jakovenko J.   13134
BE2M37KDKA Coding in Digital Communications 3P+1C EN Z,ZK L 2 6 Sýkora J.   13137
BE2M31ADAA Adaptive Signal Processing 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13131
BE2M34ZETA Custom Electronics Design 2P+2L EN KZ Z 3 6 Janíček V.   13134
BE2M37DKM Digital Communications 3P+1C EN Z,ZK Z 3 6 Sýkora J.   13137

Specializace technologie internetu věcí


Stránka vytvořena 14.8.2020 17:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.