Skupina předmětů - 2018_MEKEPV6 - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | D | I | Q | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE2M32IBEA Information Security 2P + 2C EN Z,ZK L 2 6 Osob je mnoho Vaněk T. 13132
BE2M32RTK Telephony Communication Control 2P + 2L EN Z,ZK L 2 6 Bešťák R. Bešťák R., Troller P. 13132
BE2M37KDKA Coding in Digital Communications 3P+1C EN Z,ZK L 2 6 Sýkora J. Sýkora J. 13137
BE2M32DZSA Digital Signal Processing in Telecommunication 2P + 2L EN Z,ZK Z 3 6     13132
BE2M32DSVA Distributed Computing 2P + 2C EN Z,ZK Z 3 6 Macejko P. Macejko P. 13132
BE2M32THOA Queueing Theory 3P + 1L EN Z,ZK Z 3 6 Hampl P. Hampl P. 13132
BE2M37ART Architecture of Radio Receivers and Transmitters 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Kovář P. Dobeš J., Kovář P. 13137

Specializace mobilní komunikace


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.