Skupina předmětů - 2018_BOIAPP - Anglicky přednášené předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | F | I | L | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Anglicky přednášené předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 40   Min. předmětů: 1 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE5B32PKS Computer and Communication Networks 2P + 2C EN Z,ZK Z   6 Boháč L. Bezpalec P., Boháč L., Vaněk T. 13132
BE5B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z   6 Matas J. Drbohlav O., Matas J. 13133
BE5B35APO Computer Architectures 2P+2L EN Z,ZK L   6 Píša P., Šusta R. Píša P., Šusta R. 13135
BE5B35LSP Logic systems and processors 3P+2L EN Z,ZK Z   6 Šusta R. Šusta R. 13135
BE4B36FUP Functional Programming 2P+2C EN Z,ZK L   6 Pěchouček M. Lisý V., Pěchouček M. 13136
BE4B36ZUI Introduction to Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L   6 Pěchouček M. Kléma J., Pěchouček M. 13136
BE4B38PSI Computer Networks 2P+2L EN Z,ZK L   4 Novák J. Novák J. 13138


Stránka vytvořena 22.11.2019 05:50:52, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.