Skupina předmětů - 2018_MOIEPO1 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
P | S | U | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE4M39PUR1 Psychology in HCI 2P+2S EN Z,ZK Z 1 6 Franc J. Franc J. 13139
BE4M39NUR User Interface Design 2P+2S EN Z,ZK Z 1 6 Míkovec Z. Míkovec Z. 13139
BE4M39PTV Spatial Design 2P+2S CS Z,ZK L 2 6 Karel M., Šafařík J. Karel M., Šafařík J. 13139
BE4M39VIZ Visualization 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Čmolík L. Čmolík L., Slavík P. 13139
BE4M36ZKS Software Quality Assurance 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Bureš M. Bureš M., Frajták K. 13136
BE4M36SAN Statistical data analysis 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Kléma J. Kléma J. 13136


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.