Skupina předmětů - 2018_MOIEPO4 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | E | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE4M34ISC Systems on Chip 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6 Jakovenko J.   13134
BE4M35PAG Parallel algorithms 2P+2S EN Z,ZK Z 1 6 Šůcha P.   13135
BE4M36ESW Effective Software 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Šišlák D.   13136
BE4M35PAP Advanced Computer Architectures 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Hanzálek Z., Píša P.   13135
BE4M38KRP Computer Communication Interfaces 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Novák J.   13138
BE4M38AVS Application of Embedded Systems 2P+2L EN Z,ZK L 4 6 Fischer J.   13138


Stránka vytvořena 3.7.2020 17:50:17, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.