Skupina předmětů - 2018_MOIEPO7 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | L | M | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE4M33SSU Statistical Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Flach B. Drchal J., Flach B., Franc V. 13133
BE4M36MAS Multiagent Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Pěchouček M. Bošanský B., Jakob M., Kroupa T., Pěchouček M. 13136
BE4M36PUI Planning for Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Pěchouček M. Bošanský B., Chrpa L. 13136
BE4M36SMU Symbolic Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Železný F. Kuželka O., Železný F. 13136
BE4M36UIR Artificial intelligence in robotics 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Faigl J., Krajník T. Faigl J., Krajník T., Rytíř P. 13136
BE4M36LUP Logical reasoning and programming 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Železný F. Chvalovský K., Železný F. 13136


Stránka vytvořena 22.10.2019 17:49:49, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.