Skupina předmětů - 2018_MOIPO5 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | G | M | S | T | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B4M33DZO Digitální obraz 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Hlaváč V. Hlaváč V. 13133
BE4M33SSU Statistical Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Flach B. Drchal J., Flach B., Franc V. 13133
B4M33GVG Geometrie počítačového vidění a grafiky 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Pajdla T. Matoušek M., Olšák P., Pajdla T. 13133
B4M33MPV Metody počítačového vidění 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Matas J. Čech J., Drbohlav O., Matas J. 13133
B4M33TDV Trojrozměrné počítačové vidění 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Šára R. Šára R. 13133
B4M39VG Výpočetní geometrie 2P+2S CS Z,ZK Z 3 6 Felkel P. Felkel P. 13139


Stránka vytvořena 6.12.2019 17:50:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.