Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Skupiny předmětů s rolí H - Humanitní předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Všechny tyto skupiny zastávají ve studijních plánech stejnou roli. U každé skupiny jsou zobrazeny požadavky na její splnění. Skupiny jsou řazeny abecedně.

Skupiny předmětů s rolí H - Humanitní předměty

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Humanitní 4 22 2


Stránka vytvořena 22.1.2018 14:47:25, semestry: Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.