Skupiny předmětů s rolí S2 - Povinně volitelné předměty, doporučení S2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Všechny tyto skupiny zastávají ve studijních plánech stejnou roli. U každé skupiny jsou zobrazeny požadavky na její splnění. Skupiny jsou řazeny abecedně.

Skupiny předmětů s rolí S2 - Povinně volitelné předměty, doporučení S2

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Povinně volitelné PC-S2 0 8 0
Povinně volitelné PG-S2 0 8 0
Povinně volitelné PS-S2 0 8 0
Povinně volitelné SI-S2 0 8 0
Povinně volitelné SP-S2 0 8 0


Stránka vytvořena 17.9.2019 17:51:14, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.