Popis předmětu - AD1M14SOP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech
Role:PO, V Rozsah výuky:14+6L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Modely dynamických systémů. Metody a proces simulace. Programy Pspice, Schematics a Probe. Obvodové modely polovodičových měničů. Dynamické modely měničů ve středních hodnotách. Elektrický pohon jako systém. Stavový popis systémů a jeho řešení. Numerické metody a optimalizace. Modely měničů a strojů pro vysoké kmitočty. Programy Matlab, Simulink. Metoda konečných prvků a její použití při optimalizaci tvaru magnetického pole v elektrickém stroji. Postup návrhu a SW prostředky pro návrh hlavních typů elektrických strojů

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M14SOP

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M14SOP

Osnovy přednášek:

1. Modely dynamických systémů. Metody simulace Přehled programových prostředků.
2. Obvodové modely polovodičových měničů. Dynamické modely ve středních hodnotách.
3. Elektrický pohon jako systém. Spojení modelů měniče a stroje.
4. Stavový popis a vnější modely pohonů a jejich zjednodušování.
5. Modely měničů a strojů pro vysoké kmitočty.
6. Programovací prostředí MATLAB. Simulační systém Simulink.
7. Simulační systém Simulink.
8. Optimalizace netočivých elektrických strojů - elektromagnetický návrh
9. Numerické řešení elektromagnetických polí, metoda konečných prvků.
10. Volba okrajových podmínek, výběr elementů, materiálové vlastnosti, vytváření sítě.
11. Zobrazení výsledků, základní typy úloh.
12. Optimalizace točivých elektrických strojů - elektromagnetický návrh.
13. Volba hlavních rozměrů magnetického obvodu , návrh vinutí.
14. Výpočet odporů, reaktancí a ztrát, kontrola oteplení

Osnovy cvičení:

1. Tvorba modelů v programu Schematic, simulace pomocí PSpice a zobrazení výsledků programem Probe
2. Dynamický model snižujícího stejnosměrného měniče, návrh jeho regulátoru a simulace pomocí Pspice (I)
3. Dynamický model snižujícího stejnosměrného měniče, návrh jeho regulátoru a simulace pomocí Pspice (II)
4. Optimalizace návrhu parametrů regulátoru otáček pohonu se stejnosměrným motorem
5. Modelování asynchronního pohonu pro vysoké kmitočty
6. Modelování pohonů v Simulinku
7. Modelování pohonů v Simulinku
8. Návrh vzduchové tlumivky - aplikační SW - kriteria výběru optimální varianty
9. Seznámení se SW prostředím MKP - COSMOS/M
10. Příklady základních typů úloh
11. Řešení individuální úlohy, optimalizace geometrie magnetického obvodu
12. Seznámení se SW prostředím pro návrh točivých strojů, CAD - SPEED
13. Příklady návrhu základních typů točivých strojů
14. Návrh vybraného točivého stroje metodikou CAD - SPEED

Literatura:

1. Noskievič, P.: Modelování a identifikace systémů. Montanex a.s., 1999.
2. Kassakian, J. G., Schlecht, M.F., Verghese, G. C.: Principles of Power Electronics. Addison-Wesley Publ., 1992.
3. Pinker, J., Koucký, V.: Analogové elektronické systémy. ZČU v Plzni, 2001.
4. Manuály MATLAB a SIMULINK. The MathWorks, Inc.
5. Kulda, J.: Magnetické pole v silnoproudé elektrotechnice. Academia Praha, 1974.
6. Kopylov, I.: Stavba elektrických strojů. SNTL, 1988.
7. Reece, A. B., Presto, T.: Finite Element Methods in Electrical Power Engineering. Oxford University Press, 2000

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu: Prezence podle studijního řádu, aktivita při řešení úloh, řádně vyřešené a zpracované individuální úlohy

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MKKME5 Komunikační systémy V 1
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MKKME3 Elektronika V 1
MKKME2 Multimediální technika V 1
MKOI1 Umělá inteligence V 1
MKOI5 Softwarové inženýrství V 1
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MKOI2 Počítačové inženýrství V 1
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony PO 1
MKKYR1 Robotika V 1
MKKYR3 Systémy a řízení V 1
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 19.10.2020 17:50:30, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.