Popis předmětu - AD3M99PTO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD3M99PTO Práce v týmu a její organizace
Role:P, V Rozsah výuky:7KP+9KC
Katedra:13133 Jazyk výuky:
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Předmět je průpravou pro týmovou práci. Metodice takové práce a jejímu řízení jsou věnovány přednášky, které budou zajišťovány specialisty z praxe. Cvičení jsou pak věnována řešení skutečných odborných projektů zadávaných participujícími katedrami.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3M99PTO

Cíle studia:

Získat průpravu pro týmovou práce a prakticky si osvojit metodické postupy a řízení týmové práce při řešení technicky orientovaného problému formou práce na řešení projektu v týmu čtyř a více studentů.

Osnovy přednášek:

Sedm dvouhodinových přednášek za semestr
1. Problematika managementu projektů a jeho řízení
2. Nástroje a techniky pro řízení projektu
3. Plánování a řízení projektových prací
4. Týmový management projektu a jeho vedení
5. Informační podpora řízení týmových projektů
6. Integrované řízení projektů
7. Shrnutí. Rezerva

Osnovy cvičení:

Projektová cvičení v malých týmech (4-5 studentů) se závěrečnou prezentací a obhajobou výsledků.

Literatura:

Požadavky:

Základní znalosti a schopnosti pro řešení problémových úloh (projektů) vypisovaných příslušnou oborou katedrou kybernetiky, řidící techniky a měření. Podmínkou zápočtu je úspěšné obhájení řešeného projektu.

Poznámka:

Společně zajišťován katedrami K13133, K13135 a K13138 Rozsah výuky v kombinované formě studia: 7p+9c

Klíčová slova:

Práce v týmu, soft-skill, orgranizace a plánování postupových prací, projektový management

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1 Technologické systémy V 2
MKEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V 2
MKEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V 2
MKEEM3 Elektroenergetika V 2
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V 2
MKKME1 Bezdrátové komunikace V 2
MKKME5 Komunikační systémy V 2
MKKME4 Sítě elektronických komunikací V 2
MKKME3 Elektronika V 2
MKKME2 Multimediální technika V 2
MKOI1 Umělá inteligence V 2
MKOI5 Softwarové inženýrství V 2
MKOI4 Počítačová grafika a interakce V 2
MKOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 2
MKOI2 Počítačové inženýrství V 2
MKKYR1 Robotika P 2
MKKYR4 Letecké a kosmické systémy P 2
MKKYR3 Systémy a řízení P 2
MKKYR2 Senzory a přístrojová technika P 2


Stránka vytvořena 19.10.2020 17:50:30, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.