Popis předmětu - AD1M14TP1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M14TP1 Projekt magisterský v týmu
Role:P Rozsah výuky:14+6c
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Filozofie dimenzování elektrických pohonů, dimenzování a návrh pohonů s asynchronními motory a pohonů s asynchronními motory napájenými z měničů kmitočtu, specifika frekvenčního řízení střídavých strojů, pohony s ventilátorovou charakteristikou a možné úspory elektrické energie, aplikace elektrických pohonů pro různé typy pracovních mechanismů (ventilátory, čerpadla, dopravníky), synchronní motor napájený z proudového střídače (ventilový pohon), pohony synchronními motory s permanentními magnety a reluktančními motory, krokové motory, elektrické pohony pro prostředí s nebezpečím výbuchu, elektrické brzdění, spolehlivost a metody výpočtu ukazatelů spolehlivosti, organizace výstavby, technická dokumentace a její členění

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M14TP1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M14TP1

Osnovy přednášek:

1. Úvod, základní filozofie dimenzování elektrických pohonů
2. Organizace výstavby, technická dokumentace a její členění
3. Dimenzování a návrh pohonů s asynchronními motory
4. Dimenzování a návrh pohonů s asynchronními motory napájenými z měničů kmitočtu
5. Specifika frekvenčního řízení střídavých strojů
6. Pohony s ventilátorovou charakteristikou a úspory elektrické energie
7. Příklady aplikací elektrických pohonů pro různé typy pracovních mechanismů (ventilátory, čerpadla, dopravníky)
8. Asynchronní motor napájený ze střídače s amplitudovým řízením
- časové průběhy veličin, dimenzování komponent
9. Asynchronní motor napájený ze střídače s šířkově pulzní modulací
- časové průběhy veličin, dimenzování komponent
10. Synchronní motor napájený z proudového střídače (ventilový pohon)
- časové průběhy veličin, dimenzování komponent
11. Elektrické pohony pro prostředí s nebezpečím výbuchu
12. Pohony synchronními motory s permanentními magnety a reluktančními motory, krokové motory,
princip řízení otáček, napájecí měniče
13. Spolehlivost, základní názvosloví, metody výpočtu ukazatelů spolehlivosti
14. Elektrické brzdění

Osnovy cvičení:

1. Pokyny ke cvičením, bezpečnostní předpisy, zadání projektu, výpočet příkladů
2. Výpočet příkladů, řešení zadaných projektových úloh
3. Exkurze do Cementárny Radotín
4. Exkurze do Teplárny Malešice
5. Exkurze do České televize
6. Exkurze do Vodárny Káraný
7. Exkurze do Čistírny odpadních vod Podbaba
8. Asynchronní motor napájený ze střídače s amplitudovým řízením
- projektování na simulačním programu
9. Asynchronní motor napájený ze střídače s šířkově pulzní modulací
- projektování na simulačním programu
10. Synchronní motor napájený z proudového střídače (ventilový pohon)
- projektování na simulačním programu
11. Exkurze do České rafinérské Kralupy
12. Řešení zadaných projektových úloh
13. Exkurze do Ústavu jaderné fyziky AV ČR a Ústavu jaderného výzkumu v Řeži 14. Zápočet

Literatura:

1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007
2. Pavelka, J.: Elektrické pohony, skriptum FELČVUT v Praze, Praha, 2007
3. Zeman, K., Peroutka, Z., Janda, M.: Automatická regulace pohonů s asynchronními motory,
skriptum FEL ZČU, Plzeň, 2004
4. Flajtingr, J., Kule, L.: Elektrické pohony střídavými motory a polovodičovými měniči,
skriptum FEL ZČU, Plzeň, 2002

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu: prezence podle studijního řádu, aktivita při cvičení, správné vyřešení a zpracování zadaných projektových úloh

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 2


Stránka vytvořena 19.10.2020 17:50:30, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.