Popis předmětu - A4B99RPH

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4B99RPH Řešení problémů a hry Rozsah výuky:1+3c
Garanti:  Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13133 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Hlavní motivací je naučit studenty přemýšlet o problémů inženýrským způsobem. Rozmýšlení úlohy, dekompozice, definování rozhraní, způsob testování jednotlivých mezikroků, ověření a testování úspěšnosti celé úlohy. Práce na zajímavých projektech by měla přirozeným způsobem přivést studenty k otázkám, které by si studenti měli pokládat v teoretických předmětech. Studenti by se měli na těžké předměty těšit, protože se pořádně dozví, *proč* jim to nefungovalo. Ukázat, že informatika na FEL je zajímavá, že to není jenom suché programování GUI, či nezáživných aplikaci. Obecně, že je to více než jen samotné kódování. Primárním cílem, není aby studenti vypracovali bezchybně, ale aby se naučili klást podstatně otázky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4B99RPH

Cíle studia:

Hlavní motivací je umožnit studentům reálné řešení světových problémů. Zahrnuje správné přemýšlení o problému, jeho rozkladu, testování, ověřování, hodnocení.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do předmětu. Nekooperativní hry, představení první společné úlohy. Úvod do Pythonu.
2. Python, nutné minimum pro úplné začátečníky.
3. Python, velejemný úvod do objektů. Představení úlohy bludiště.
4. Motivační přednáška o vybraných problémech computer science a umělé inteligence.
5. Spam filter, Reversi, představení třetích úloh.
6. Motivační přednáška o vybraných problémech computer science a umělé inteligence.
7. Motivační přednáška o vybraných problémech computer science a umělé inteligence.
8. Shrnutí předmětu, diskuse nad dosaženými výsledky.

Osnovy cvičení:

Ve cvičení budou studenti pracovat samostatně na alespoň dvou větších úlohách. Budou programovat v Pythonu a Javě. Úlohy mají samostatně odevzdávané a bodované podúlohy. Studenti budou svá řešení a návrhy průběžně konzultovat v rámci cvičení. Množina úloh se bude průběžně doplňovat a obměňovat. Příkladz úloh: Spam filtr. Jednoduchá detekce zpráv na základě výskytu podezřelých slov. K dispozici trénovací i testovací množina. Reversi, dvouhráčové hry. Hledání cesty pro mobilního robota. Jednoduché bludiště, scéna obsahující jednoduché geometrické objekty. úkolem je nalézt cestu pro robota z bodů A do bodů B. Kritérium optimality může být různé. Vězňovo dilema, klasický problém z teorie her se širokou aplikovalností.

Literatura:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4b99rph/literatura

Požadavky:

žádné

Poznámka:

URL: http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4b99rph/start

Webová stránka:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4b99rph/start

Klíčová slova:

Řešení problémů, dekompozice problému, testování, programování, Python, Java

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI3 Softwarové systémy P 1
BPOI2 Informatika a počítačové vědy P 1
BPOI_BO Před zařazením do oboru P 1
BPOI1 Počítačové systémy P 1
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V 1
BPKYR1 Robotika V 1
BPKYR3 Systémy a řízení V 1
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1
BPKME1 Komunikační technika V 1
BPKME2 Multimediální technika V 1
BPKME3 Aplikovaná elektronika V 1
BPKME4 Síťové a informační technologie V 1
BPKME_BO Před zařazením do oboru V 1
BPKME5 Komunikace a elektronika V 1
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V 1
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V 1
BPEEM2 Elektrotechnika a management V 1
BKSIT Před zařazením do oboru V 1
BPSTMMI Manažerská informatika V 1
BPSTMWM Web a multimedia V 1
BPSIT Před zařazením do oboru V 1
BPSTMSI Softwarové inženýrství V 1
BPSTM_BO Před zařazením do oboru V 1
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BWM(ECTS) Web a multimedia V 1
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V 1
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V 1
BMI(ECTS) Manažerská informatika V 1


Stránka vytvořena 21.6.2018 17:47:46, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.