Popis předmětu - A7B32KBE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B32KBE Kódy a bezpečnost
Role:P Rozsah výuky:2P + 2L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vaněk T. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Hrad J., Pravda I., Vaněk T. Kreditů:6
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:L

Anotace:

Předmět představuje vyčerpávající zdroj informací pro přehled v oblasti ochraně informačních systémů a informačních technologií. Studenti se seznámí s moderními šifrovacími algoritmy, hashovacími funkcemi a kryptografickými protokoly. Součástí předmětu jsou i laboratorní úlohy demonstrující praktické využití kryptografických technik.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B32KBE

Cíle studia:

Student získá ucelený přehled v oblasti informační bezpečnosti. Seznámí se s principy činnosti vybranných šifrovacích algoritmů a bezpečnostních protokolů.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do kryptologie, základní pojmy, historický přehled, teorie informace, teorie složitosti
2. Blokové šifry
3. Režimy činnosti blokových šifer
4. Proudové šifry
5. Kryptosystémy veřejného klíče
6. Hashovací funkce
7. Kryptografické protokoly I - autentizační protokoly - RADIUS, TACACS, KERBEROS, DIAMETER, IEEE 802.1x
8. Zabezpečení komunikace v datových sítích - IPsec
9. Zabezpečení komunikace v datových sítích - SSL/TLS, DTLS
10. Zabezpečení elektronické pošty - S/MIME, PGP
11. Zabezpečení bezdrátových sítí WiFi, Bluetooth
12. Zabezpečení mobilních sítí 2.-4. generace
13. Zabezpečení protokolů pro přenos hlasu v IP sítích
14. Elektronický podpis, časová razítka, certifikační autority, PKI

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení, BOZP
2. Kryptoanalýza monoalfabetických substitučních šifer
3. Kryptoanalýza polyalfabetických substitučních šifer
4. Kryptoanalýza transpozičních šifer
5. Úvod k laboratorním úlohám - konfigurace síťových prvků Cisco
6. Lab.1 - Útoky a obrana v LAN na spojové vrstvě RM OSI
7. Individuální projekt
8. Lab.2 - Virtuální privátní sítě pomocí technologie IPsec
9. Individuální projekt
10. Lab.3 - Virtuální privátní sítě pomocí technologie SSL/TLS
11. Individuální projekt
12. Lab.4 - Zabezpečení VoIP komuikace
13. Náhrada laboratorních cvičení
14. Zápočet

Literatura:

[1] Menezes A, Vanstone S, van Oorschot P., Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1996, volně ke stažení na http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/
[2] Levický D., Kryptografia v informačnej bezpečnosti, elfa, 2005,ISBN:80-8086-022-X
[3] Mao W., Modern Cryptography - Theory & Practice, Prentice-Hall, 2004, ISBN: 0-13-066943-1
[4] Stamp M., Information Security - Principles and Practice, Wiley, 2006, ISBN: 0-471-73848-4

Požadavky:

A7B01MCS - Matematika pro informatiku Hodnocení předmětu: 50% zkouška, 50% individuální semestrální projekty Podmínky udělení zápočtu a detailní popis hodnocení jsou součástí prezentace k prvnímu cvičení dostupné na https://moodle.kme.fel.cvut.cz

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A7B32KBE

Klíčová slova:

bezpečnost, šifrování, protokol, autentizace, kryptografie, kryptoanalýza, AES, RSA, MD5, SHA1, EAP, 802.1x, WPA, utajení, integrita, steganografie

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BMI(ECTS) Manažerská informatika P 4
BPSTMMI Manažerská informatika P 4
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství P 4
BPSTMWM Web a multimedia P 4
BPSTMSI Softwarové inženýrství P 4
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 4
BWM(ECTS) Web a multimedia P 4
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P 4


Stránka vytvořena 27.11.2020 21:13:17, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.