Popis předmětu - A7B36PJC

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A7B36PJC Programování v jazyku C/C++ Rozsah výuky:2P+2C
Garanti:  Role:PO,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Předmět je základním kurzem programování v C a C++. Předpokládá se, že studenti zvládli základy algoritmizace a umějí zapsat jednoduché programy v jazyku Java a zvládají principy objektového návrhu. Postupně jsou probrány datové typy jazyka C a C++, ukazatelé, funkce a atruktura programu, třídy a objekty. Na příkladech je ilustrováno použití objektově orientovaných prostředků při implementaci datových abstrakcí a dynamických datových struktur. Ze standardní knihovny je věnována pozornost prostředkům pro práci s datovými proudy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B36PJC

Cíle studia:

Cílem předmětu je výuka programovacích jazyků C a C++.

Osnovy přednášek:

1. Základní rysy jazyka C++.
2. Datové typy, deklarace, operátory a výrazy.
3. Příkazy, standardní vstup a výstup.
4. Funkce, makra, preprocesor.
5. Pole, ukazatele, reference.
6. Ukazatele, dynamická alokace paměti, vícerozměrná pole.
7. Řetězce v C a v C++. Struktury v C.
8. Třídy a objekty.
9. Konstruktory (kopírující, implicitní, uživatelská konverze).
10. Přetěžování operátorů.
11. Dědičnost, dynamicky vázané metody.
12. Abstraktní třídy, RTTI.
13. Moduly, projekty, Makefile, dynamicky linkované knihovny.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Vývojové prostředí, ukázky programů
2. Test (výrazy a příkazy Javy), zadání semestrální práce
3. Jednoduché typy, výrazy a příkazy
4. Pole a ukazatele
5. Funkce
6. Funkce, struktura programu
7. Test
8. Třídy a objekty, datové struktury
9. Datové struktury
10. Třídy a objekty II
11. Datové proudy
12. Dědičnost
13. Abstraktní třídy
14. Polymorfní datové struktury

Literatura:

1. Herout, P.: Učebnice jazyka C. KOPP, České Budějovice 1996.
2. Lippman, S.B., Lajoie, J., Moo, B.E.: C++ Primer. Addison-Wesley, 5-th edition, 2013.
3. Stroustrup B.: Programovací jazyk C++. BEN, 2000 (překlad).
4. Virius M.: Programování v jazyku C++. ČVUT, Praha 2000.

Požadavky:

Zápočet z předmětu bude udělen za účast na seminářích, účast na proseminářích a za včasné odevzdání vlastnoručně vypracovaných dmácích úkolů. Získání známky z předmětu je podmíněno získáním zápočtu a složením zkouškového testu.

Poznámka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a7b36pjc/start

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a7b36pjc/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství PO 3
BPSTMSI Softwarové inženýrství PO 3
BMI(ECTS) Manažerská informatika V
BWM(ECTS) Web a multimedia V
BIS(ECTS) Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) V
BSI(ECTS) Softwarové inženýrství V
MPOI1 Umělá inteligence V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V
MPOI5 Softwarové inženýrství V
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI2 Počítačové inženýrství V


Stránka vytvořena 13.12.2019 17:50:30, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.