Popis předmětu - BD6B39ZWA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD6B39ZWA Základy webových aplikací
Role:P Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13139 Jazyk výuky:
Garanti:Klíma M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Klíma M. Kreditů:5
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z

Anotace:

Předmět se zaměří na tři bloky, každý bude ukončen částí práce na semestrální úloze, která se tématu týká. První blok bude zaměřen na strukturu a technickou implementace webové prezentace. Druhý bude zaměřen na multimediální obsah na webu. Třetí na tvorbu dynamického webu. Předmět bude zakončen zápočtem a zkouškou.

Cíle studia:

Předmět naučí studenty vytvářet a udržovat kvalitní webové prezentace určené na všechny typy cílových zařízení. Dále je naučí práci s multimédii a harmonizuje vlastní prezentaci a schopnost téma vysvětlit publiku. Webové prezentace budou jak statické ve formě HTML, tak dynamické, tj. využívající generátory webových stránek na straně serveru. Studenti se naučí zpracovávat data přijaté přes webové rozhraní a reagovat na přijaté požadavky odpovídajícím způsobem, například změnou ve formuláři, techniku AJAX apod.

Osnovy přednášek:

1. Komunikace, sítě, protokoly
2. Jazyky pro prezentaci webového obsahu - HTML
3. Jazyky pro prezentaci webového obsahu - CSS
4. Logika na straně klienta - JavaScript
5. Architektura webu, jazyk PHP
6. Zpracování http dotazu
7. MVC architektura I 8. MVC architektura II
9. Databáze a jazyk SQL
10. Použití datových zdrojů
11. Technologie AJAX
12. Frameworky
13. Bezpečnostní rizika webových aplikací
14. Jiné architektury (záloha)

Osnovy cvičení:

1. Komunikační protokoly
2. Jazyky HTML a XHTML
3. Kaskádní styly - CSS
4. Logika na straně klienta JavaScript
5. Základy jazyka PHP, písemný test
6. Jednoduché aplikace v PHP
7. OOP v PHP, MVC
8. MVC
9. Databáze a jejich využití ve webové aplikaci I 10. Databáze a jejich využití ve webové aplikaci II
11. AJAX
12. Framework NETTE
13. Konzultace a odevzdávání semestrálních úloh
14. Odevzdávání semestrálních úloh, zápočet

Literatura:

Povinná literatura: Miroslav Ponkrác, PHP a MySQL bez předchozích znalostí, Computer press 2012 Doporučená literatura: Elizabeth Castro, Bruce Hyslop, HTML5 a CSS3, Computer press 2012 Nicholas Z. Zakas, JavaScript pro webové vývojáře, Computer press 2009

Požadavky:

Nejsou

Poznámka:

2p+2c+2d

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/B6B39ZWA/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 7.7.2020 05:50:42, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.