Popis předmětu - B1M14REP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M14REP Řízení a regulace elektrických pohonů
Role:PO, PZ Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Havlíček R., Thöndel E. Kreditů:5
Cvičící:Havlíček R., Thöndel E. Semestr:Z

Anotace:

Předmět je koncipován jako úvod do problematiky teorie spojitého řízení elektrických pohonů a výkonových měničů. V průběhu semestru jsou probrány základy zpětnovazebního řízení, přenosy systému, určování stability systému včetně typů regulátorů a metod jejich ladění.

Osnovy přednášek:

1. Regulované soustavy
2. Dynamické soustavy
3. Lineární soustavy
4. Zpětnovazební soustavy
5. Bloková schémata regulovaných soustav
6. Přenosová funkce
7. Analýza v kmitočtové oblasti
8. Stabilita zpětnovazebních soustav
9. Syntéza v kmitočtové oblasti, PID
10. Stavový prostor
11. Stavový popis soustavy
12. Řiditelnost a pozorovatelnost
13. Stavové zpětnovazební řízení
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod do simulinku
2. Opakování matematického aparátu
3. Modelování přenosové funkce
4. Ukázka ladění regulátoru
5. Zadání samostatné práce PID regulátor
6. Samostatná práce v simulinku
7. Samostatná práce v simulinku
8. Samostatná práce v simulinku
9. Zadání druhé samostatné úlohy, test
10. Samostatná práce v simulinku
11. Samostatná práce v simulinku
12. Samostatná práce v simulinku
13. Kontrola odevzdaných samostatných prací, zápočet
14. Rezerva

Literatura:

G. F. Franklin., Feedback Control of Dynamic Systems (7th edition)

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM1_2018 Elektrické pohony PZ 1
MPEEM2_2016 Elektrické stroje, přístroje a pohony PO 1


Stránka vytvořena 19.10.2020 17:50:30, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.