Popis předmětu - BBAP20

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis
Role:P Rozsah výuky:0+12
Katedra:13000 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:20
Cvičící:  Semestr:L,Z

Anotace:

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru P 6
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 6
BPEECS_2018 Před zařazením do oboru P 6
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru P 6
BKSIT Před zařazením do oboru P 6
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru P 6
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru P 6
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika P 6
BPOI3_2018 Software P 6
BPOI2_2018 Internet věcí P 6
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd P 6
BEECS Před zařazením do oboru P 6
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy P 6
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru P 6
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika P 6
BPOI3_2016 Software P 6
BPOI2_2016 Internet věcí P 6


Stránka vytvořena 6.7.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.