prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Cybernetics and Robotics - 651271016705

Popis stránky:
Každé studium je rozděleno do několika etap (bloků). Některé obory jsou vyučovány jen v některých blocích, protože se obvykle jedná o specializace předchozích.

Studijní program: Cybernetics and Robotics - 651271016705

prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program


magisterský navazující program

Robotika - 2301T013     (Popis oboru)
Senzory a přístrojová technika - 2601T016     (Popis oboru)
Systémy a řízení - 2612T068     (Popis oboru)
Letecké a kosmické systémy - 2612T072     (Popis oboru)
Kybernetika a robotika - 2612T083     (Popis oboru)


Stránka vytvořena 6.8.2020 17:50:18, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.