Průchod: Branch Technological Systems - Passage through study, Plán: Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Technological Systems

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Technologické systémy

Studijní plán: Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Technological Systems
Doporučený průchod: Branch Technological Systems - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE1M01MPS Probability and Statistics 4+2 EN Z,ZK Z 8     13101
P AE1M14SP2 Electric Machinery and Apparatus 2 2+2L CS Z,ZK Z 5     13114
P AE1M14SSE Machinery structures of power plants 2+2s CS Z,ZK Z 4     13114
P AE0M16EKE Economy of Power Industry 2+2s EN KZ Z 4     13116
PO AE1M13SVS Simulation of Production Sytems 2P+2C EN Z,ZK Z 5     13113

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE1M13EMP Ecology of materials and processes 2P+2L EN Z,ZK L 5     13113
P AE1M13TP1 Team Project 2P+2S EN Z L 5     13113
P AE1M14PO2 Electric Drives and Traction 2 2+2L CS Z,ZK L 5     13114
P AE1M15TVN High Voltage Engineering 2+2L CS Z,ZK L 5     13115
P AE1M15PRE Transmission and Distribution of Electricity 2+2s CS Z,ZK L 5     13115
PO AE1M13TPR Technological Project Planning 2P+2S EN Z,ZK L 5     13113

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE1M13EZF Electrochemical Sources and Photovoltaics 2P+2L EN Z,ZK Z 5     13113
P AE1M13IND Individual Project 4L EN Z Z 6     13113
P AE1M14VE2 Power Electronics 2 2+2L CS Z,ZK Z 5     13114
P AE1M15ENY Power Plants 2+2c CS Z,ZK Z 5     13115
V   Elective subjects         5      
V   Humanities subjects         4      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
V   Elective subjects         5      


Stránka vytvořena 5.6.2020 17:49:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.