Průchod: Obor Letecké a kosmické systémy - průchod studiem, Plán: Kybernetika a robotika - Letecké a kosmické systémy

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Kybernetika a robotika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Letecké a kosmické systémy

Studijní plán: Kybernetika a robotika - Letecké a kosmické systémy
Doporučený průchod: Obor Letecké a kosmické systémy - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A3M01MKI Matematika pro kybernetiku 4P+2S CS Z,ZK Z 8     13101
PO A3M14AML Aerodynamika a mechanika letu 2+2c CS Z,ZK Z 6     13114
V   Volitelné předměty         8      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A3M33IRO Inteligentní robotika 3P+2L CS Z,ZK L 7     13133
P A3M99PTO Práce v týmu a její organizace 1P+3C   KZ L 6     13133
P A3M38DIT Diagnostika a testování 3P+2L CS Z,ZK L 7     13138
PO A3M37NAV Navigace 2+2c CS Z,ZK L 6     13137
V   Volitelné předměty         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A3M35SRL Systémy řízení letu 2P+2L CS Z,ZK Z 6     13135
PO A3M38PSL Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků 2P+2L CS Z,ZK Z 6     13138
P   Projekt         10      
V   Humanitní předměty         4      
V   Volitelné předměty         4      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
PO A3M38PRS Palubní informační a řídicí systémy 2P+2L CS Z,ZK L 5     13138


Stránka vytvořena 6.8.2020 17:50:18, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.