Skupina předmětů - MEEMH-K - Humanitní předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
F | H | M | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Humanitní předměty
Min. kreditů: 4   Max. kreditů: 20   Min. předmětů: 1 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD0M16FI2 Filozofie II 14+6s CS Z,ZK L 3 4     13116
AD0M16HT2 Historie vědy a techniky 2 14+6s CS Z,ZK L 3 4     13116
AD0M16MPS Manažerská psychologie 14+6s CS Z,ZK Z 3 4     13116
AD0M16TE1 Teologie 14+6s CS Z,ZK L 3 4     13116
A003TV Tělesná výchova 0+2   Z L,Z   2     34101


Stránka vytvořena 23.10.2020 17:50:32, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.