Skupina předmětů - MIBVOLIT - Volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | Č | D | E | F | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 3
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Volitelné předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 990   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A1M01MPE Matematika pro ekonomiku 4+2 CS Z,ZK Z   6     13101
A3M01MKI Matematika pro kybernetiku 4P+2S CS Z,ZK Z   8     13101
A2M01PMS Pravděpodobnost a statistika 4+2 CS Z,ZK Z   8     13101
A4M01TAL Teorie algoritmů 3P+1S CS Z,ZK L   6 Demlová M.   13101
A2M01VKM Vybrané kapitoly z matematiky 4+2   Z,ZK Z   8     13101
A1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 2P+2L CS Z,ZK L   5     13113
A1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 2P+2L CS Z,ZK Z   5     13113
A0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů 2P+2L CS Z,ZK Z   5     13113
A0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky 2P+2L CS Z,ZK L   5     13113
A0M13PRE Průmyslová elektronika 2P+2L CS Z,ZK Z   5     13113
A1M13SVS Simulace výrobních systémů 2P+2C CS Z,ZK Z   5     13113
A1M13TPR Technologické projektování 2P+2S CS Z,ZK L   5     13113
A0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů 2P+2L CS Z,ZK L   5     13113
A1M13VES Výroba elektrotechnických součástek 2P+2L CS KZ Z   4     13113
A0M14AML Aerodynamika a mechanika letu 2+2s CS Z,ZK Z   4     13114
A3M14AML Aerodynamika a mechanika letu 2+2c CS Z,ZK Z   6     13114
A0M14DGP Diagnostika elektrických pohonů 2+2L CS Z,ZK L   5     13114
A0M14DMP Dynamika mechanických částí pohonů 2+2s CS Z,ZK Z   4     13114
A1M14PO2 Elektrické pohony a trakce 2 2+2L CS Z,ZK L   5     13114
A1M14SP2 Elektrické stroje a přístroje 2 2+2L CS Z,ZK Z   5     13114
A1M14ESZ Energetická strojní zařízení 2+2s CS Z,ZK Z   4     13114
A0M14KSP Komunikační systémy pro pohony 2+2c CS Z,ZK L   5     13114
A0M14MDS Modelování dynamických soustav 2+2c CS Z,ZK L   4     13114
A0M14KOP Návrh komponent elektrického pohonu 2+2L CS Z,ZK Z   5     13114
A1M14RPO Řízení elektrických pohonů 2+2L CS Z,ZK L   5     13114
A1M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech 2+2L CS Z,ZK Z   5     13114
A1M14SSE Strojní struktury elektráren 2+2s CS Z,ZK Z   4     13114
A1M14VE2 Výkonová elektronika 2 2+2L CS Z,ZK Z   5     13114
A1M15ENY Elektrárny 2+2c CS Z,ZK Z   5     13115
A1M15EST Elektrické světlo a teplo 2+2c CS Z,ZK Z   5     13115
A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy 2+2s CS Z,ZK Z   5     13115
A1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 2+2s CS Z,ZK L   5     13115
A1M15RES Řízení elektroenergetických soustav 2+2c CS Z,ZK L   5     13115
A0M15SZS Spolehlivost a zabezpečenost soustav 2+2s CS Z,ZK L   5     13115
A1M15TVN Technika vysokých napětí 2+2L CS Z,ZK L   5     13115
A1M16CTR Controlling 2+2s CS Z,ZK Z   6     13116
A1M16DES Dopravní energetické systémy 2+2s CS Z,ZK Z   5     13116
A1M16EKL Ekologie a ekonomika 3+1s CS Z,ZK Z   5     13116
A1M16EKM Ekonometrie 2+2c CS Z,ZK L   5     13116
A1M16EUE Ekonomika užití energie 2+2s CS Z,ZK L   5     13116
A1M16FIM Finanční management 2+2c CS Z,ZK L   6     13116
A1M16FIU Finanční účetnictví 2+2s CS Z,ZK Z   5     13116
A1M16MES Management a ekonomika energetických soustav 2+2s CS Z,ZK Z   6     13116
A1M16MEE Management výroby energie 2+2s CS Z,ZK L   5     13116
A1M16MAV Management výroby 2+2s CS Z,ZK L   5     13116
A1M16MAM Manažerské modely 2+2s CS Z,ZK L   5     13116
A1M16MAS Marketingové strategie 1+3s CS Z,ZK Z   5     13116
A1M16MAR Marketing 2+2s CS Z,ZK Z   5     13116
A1M16OVY Operační výzkum 2+2c CS Z,ZK L   5     13116
A1M16LOG Podniková logistika 2+2s CS Z,ZK Z   5     13116
A1M16PPP Právo pro podnikatele 3+1s CS Z L   4     13116
A1M16PMG Projektový management 2+2s CS KZ L   5     13116
A1M16RES Rozvoj energetických systémů 2+2s CS Z,ZK Z   5     13116
A1M16JAK Řízení jakosti 2+2s CS Z,ZK Z   5     13116
A1M16STA Statistické metody v ekonomii 2+2c CS Z,ZK L   5     13116
A1M16SIR Systémové inženýrství 2+2c CS Z,ZK Z   5     13116
A1M16VEN Výroba energie 2+2s CS KZ Z   5     13116
A2M17AEK Antény a EMC v rádiové komunikaci 2+2L CS Z,ZK L   5     13117
A5M17BUP Biologické účinky elektromagnetického pole 2P+2L CS KZ L   4 Vrba J.   13117
A2M17CAD CAD a mikrovlnné obvody 2+2c CS Z,ZK Z   6     13117
A2M17MOS Mikrovlnné obvody a subsystémy 2+2c CS Z,ZK L   5     13117
A0M17NKA Návrh a konstrukce antén 2+2L CS Z,ZK Z   5     13117
A2M17PMP Počítačové modelování polí 2+2c CS Z,ZK L   5     13117
A2M17PDS Pozemní a družicové rádiové spoje 2+2c CS Z,ZK Z   6     13117
A0M17TMS Trendy v milimetrové a submilimetrové technice 2+2L CS Z,ZK Z   5     13117
A0M31ASN Algoritmy a struktury neuropočítačů 2P+2C CS Z,ZK Z   5 Tučková J.   13131
A0M31ACS Architektury číslicových systémů 2P+2C CS Z,ZK L   4     13131
A2M99CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z   5     13131
A0M31EOF Elektronické obvody a filtry 2P+2C CS Z,ZK L   5     13131
A2M31IAS Implementace analogových soustav 2P+2C CS Z,ZK Z   6     13131
A2M99MAM Mikroprocesory a mikropočítače 2P+2L CS Z,ZK L   6     13131
A2M31RAT Řečové aplikace v telekomunikacích 2P+2C CS Z,ZK L   6     13131
A2M31SMU Signály v multimédiích 2P+2C CS Z,ZK L   5     13131
A0M31ZLE Základy lékařské elektroniky 2P+2L CS Z,ZK Z   4 Havlík J.   13131
A2M31ZRE Zpracování řeči 2P+2C CS Z,ZK Z   6     13131
A2M32MKS Mobilní komunikační sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z   4     13132
A2M32MDS Modelování a dimenzování sítí 3P + 1L CS Z,ZK Z   6     13132
A2M32OSS Optické systémy a sítě 2P + 2L CS Z,ZK L   5     13132
A0M32PRD Prostředky datové komunikace 2P + 2L CS Z,ZK Z   5 Zeman T.   13132
A2M32RKP Řízení komunikačních procesů 2P + 2L CS Z,ZK L   5     13132
A1M32TSY Telekomunikační systémy 2P + 2L CS Z,ZK Z   4     13132
A2M32VAD Vývoj aplikací a DSP 2P + 2L CS Z,ZK Z   5     13132
A4M33BIA Biologicky inspirované algoritmy 2P+2C CS Z,ZK L   6     13133
A4M33DZO Digitální obraz 2P+2C CS Z,ZK Z   6     13133
A0M33EOA Evoluční optimalizační algoritmy 2P+2C CS Z,ZK Z   6 Pošík P.   13133
A3M33IRO Inteligentní robotika 3P+2L CS Z,ZK L   7     13133
A4M33MPV Metody počítačového vidění 2P+2C CS Z,ZK L   6     13133
A3M33MKR Mobilní a kolektivní robotika 2P+2L CS Z,ZK Z   6     13133
A4M33NMS Návrh a modelování softwarových systémů 2P+2C CS Z,ZK Z   6     13133
A0M33OSW Ontologie a sémantický web 2P+2C CS KZ Z   4     13133
AE0M33OSW Ontologies and Semantic Web 2P+2C EN KZ Z   4     13133
A3M33PRO Pokročilá robotika 2P+2L CS Z,ZK Z   6     13133
A4M33TZ Teoretické základy vidění,grafiky a interakce 2P+2C CS Z,ZK L   6     13133
A4M33TVS Testování a verifikace software 2P+2C CS Z,ZK Z   6     13133
A3M33UI Umělá inteligence 2P+2C CS Z,ZK L   6     13133
A4M33VIA Vývoj internetových aplikací 1P+1C CS Z Z   3 Šedivý J.   13133
A4M33TDV 3D počítačové vidění 2P+2C CS Z,ZK Z   6     13133
A0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 2P+2L CS Z,ZK Z   5 Husák M.   13134
A4M34ISC Integrované systémy na čipu 2P+2C CS Z,ZK L   6     13134
A2M34MIM Mikrosystémy v multimediální technice 2P+2C CS Z,ZK L   5 Husák M.   13134
A2M34MST Mikrosystémy 2P+2L CS Z,ZK L   5 Husák M.   13134
A2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK L   5 Voves J.   13134
A0M34NFO Návrh fotonických obvodů 2P+2L CS Z,ZK L   4 Jeřábek V.   13134
A2M34NIS Návrh integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK L   5 Jakovenko J.   13134
A0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku 2P+2L CS Z,ZK L   5 Jirásek L., Novák J.   13134
A0M34NSV Návrh systémů VLSI 2P+2L CS Z,ZK Z   4 Hazdra P.   13134
A2M34SIS Struktury integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK Z   5 Jakovenko J.   13134
A4M35KO Kombinatorická optimalizace 3P+2C CS Z,ZK L   6     13135
A4M35OSP Open-Source programování 2P+2C CS Z,ZK L   6     13135
A3M35PSR Programování systémů reálného času 2P+2C CS Z,ZK Z   6     13135
A3M35RIS Řídicí systémy 2P+2L CS Z,ZK Z   6     13135
A3M35SRL Systémy řízení letu 2P+2L CS Z,ZK Z   6     13135
A4M36AOS Architektury orientované na služby 2P+2C   Z,ZK Z   6     13136
A4M33AU Automatické uvažování 2P+2C CS Z,ZK L   6     13136
A4M36BIS Bezpečnost informací a systémů 2P+2C   Z,ZK Z   6     13136
A4M36MAS Multi-agentní systémy 2P+2C   Z,ZK Z   6     13136
A4M36PAH Plánování a hry 2P+2C   Z,ZK L   6     13136
A4M36PAP Pokročilé architektury počítačů 2P+2C CS Z,ZK Z   6     13136
A4M33RZN Pokročilé metody reprezentace znalostí 2P+2C CS Z,ZK Z   6     13136
A4M33SEP Softwarové inženýrství pro praxi 2P+2C CS Z,ZK Z   6 Zoubek B.   13136
A0M37CIR Číslicové obvody a jejich implementace v radiotechnice 2P+2L CS Z,ZK L   5 Skalický P.   13137
A2M37DKM Digitální komunikace 3+1s CS Z,ZK Z   4     13137
A0M37DUP Družicové rádiové systémy pro určování polohy a navigaci 2+2L CS Z,ZK Z   4     13137
A2M37KDK Kódování v digitálních komunikacích 3+1c CS Z,ZK L   5     13137
A0M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 2+2L CS KZ L   5     13137
A3M37NAV Navigace 2+2c CS Z,ZK L   6     13137
A2M37OBT Obrazová technika 2+2c CS Z,ZK Z   6     13137
A2M37RSY Rádiové systémy 2+2L CS Z,ZK Z   6     13137
A0M37SEK Synchronizace a ekvalizace v digitálních komunikacích 3P+1S CS Z,ZK Z   4 Sýkora J.   13137
A0M37ZV2 Zvuková technika 2 2+2L CS Z,ZK Z   4     13137
A2M37ZVT Zvuková technika 2+2L CS Z,ZK L   5     13137
A4M38AVS Aplikace vestavných systémů 2P+2L CS Z,ZK L   6     13138
A3M38DIT Diagnostika a testování 3P+2L CS Z,ZK L   7     13138
A4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů 2P+2C CS Z,ZK Z   6     13138
A0M38MAP Magnetické prvky a měření 2+2L CS Z,ZK Z   5     13138
A0M38MET Metrologie 2+2L CS Z,ZK Z   5     13138
A3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací 2P+2L CS Z,ZK L   6     13138
A0M38OSE Obrazové senzory 2P+2L CS Z,ZK Z   5     13138
A3M38PRS Palubní informační a řídicí systémy 2P+2L CS Z,ZK L   5     13138
A3M38PSL Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků 2P+2L CS Z,ZK Z   6     13138
A3M38SPD Sběr a přenos dat 2P+2L CS Z,ZK Z   6     13138
A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření 2P+2L CS Z,ZK L   6     13138
A3M38VIP Virtuální přístroje 2P+2C CS Z,ZK Z   6     13138
A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů 2P+2L CS Z,ZK Z   6     13138
A4M39APG Algoritmy počítačové grafiky 2P+2C CS Z,ZK Z   6     13139
A4M39DPG Datové struktury počítačové grafiky 2P+2S CS Z,ZK L   6     13139
A4M39MMA Multimédia a počítačová animace 2P+2L CS Z,ZK Z   6     13139
A4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní 2P+2S CS Z,ZK Z   6     13139
A4M39GPU Obecné výpočty na grafických procesorech 1P+2C CS KZ Z   4     13139
A4M39PGR2 Programování grafiky 2 2P+2C CS Z,ZK L   6     13139
A4M39PUR Psychologie v HCI 2P+2S CS KZ Z   4     13139
A4M39RSO Realistická syntéza obrazu 2P+2C CS Z,ZK L   6     13139
A4M39VIZ Vizualizace 2P+2C CS Z,ZK L   6     13139
A4M39VG Výpočetní geometrie 2P+2S CS Z,ZK Z   6     13139


Stránka vytvořena 5.6.2020 17:49:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.