Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Garanti programů a oborů a tutoři

Funkce garantů oborů a programů a tutorů

Garanti programů a oborů

Obory bakalářského studia

  Garanti Tutoři
Elektrotechnika, energetika a management prof. Starý
  Aplikovaná elektrotechnika doc. Mach Ing. Kuenzel, CSc., Ing. Procházka, Ph.D.
  Elektrotechnika a management doc. Knápek Ing. Vítek, CSc.
Elektronika a komunikace prof. Zvánovec
Elektrotechnika, elektronika a komunikace prof. Husák
Komunikace, multimédia a elektronika prof. Klíma
  Aplikovaná elektronika prof. Husák prof. Husák
  Multimediální technika prof. Klíma prof. Klíma
  Komunikační technika prof. Mazánek prof. Mazánek
  Síťové a informační technologie doc. Vodrážka doc. Vodrážka
Kybernetika a robotika prof. Šebek
  Systémy řízení prof. Šebek prof. Šebek
  Senzory a přístrojová technika prof. Ripka prof. Ripka
  Robotika prof. Hlaváč prof. Hlaváč
Otevřená informatika prof. Pěchouček 1. semestr vyučující předmětu A4B99RPH
  Informatika a počítačové vědy prof. Matas   
  Internet věcí doc. J. Novák  
  Počítačové hry a grafika doc. Bittner doc. Bittner
  Software doc. Faigl  
Softwarové technologie a management prof. Žára
  Inteligentní systémy doc. Lažanský doc. Lažanský
  Manažerská informatika doc. Vašíček doc. Vašíček
  Softwarové inženýrství doc. Jelínek doc. Jelínek
  Web a multimedia prof. Žára prof. Žára
Otevřené elektronické systémy prof. Sýkora  
Softwarové inženýrství a technologie doc. Vokřínek  
Electrical Engineering and Computer Science doc. Svoboda  
 

Obory magisterského studia

  Garanti Tutoři
Elektrotechnika, energetika a management prof. Starý
  Ekonomika a řízení elektrotechniky prof. Tomek, doc. Vávrová Ing. Dobiáš
  Ekonomika a řízení energetiky doc. Vastl, doc. Knápek Ing. Vítek, CSc.
  Elektrické stroje, přístroje a pohony doc. Lettl doc. Voženílek
  Elektroenergetika prof. Tlustý Ing. Švec, Ph.D.
  Technologické systémy doc. Mach Ing. Kuenzel, CSc.
Elektronika a komunikace prof. Zvánovec
Komunikace, multimédia a elektronika prof. Klíma
  Bezdrátové komunikace prof. Mazánek prof. Mazánek
  Elektronika prof. Husák prof. Husák
  Multimediální technika prof. Klíma prof. Klíma
  Sítě elektronických komunikací doc. Vodrážka doc. Vodrážka
  Výběrové studium KME prof. J. Sýkora prof. J. Sýkora
Kybernetika a robotika prof. Šebek
  Letecké a kosmické systémy doc. Roháč doc. Roháč
  Robotika prof. Hlaváč prof. Hlaváč
  Senzory a přístrojová technika prof. Ripka prof. Ripka
  Systémy a řízení prof. Šebek prof. Šebek
Otevřená informatika prof. Pěchouček od 3. semestru postupně roli tutorů přebírají vedoucí diplomových prací, projektů
  Počítačové vidění a digitální obraz doc. Šára doc. Šára
  Počítačové inženýrství Ing. Píša, Ph.D. Ing. Píša, Ph.D.
  Počítačová grafika a interakce prof. Žára prof. Žára
  Softwarové inženýrství doc. Vokřínek doc. Šišlák
  Umělá inteligence doc. F. Železný doc. F. Železný
Inteligentní budovy doc. Kašpar Ing. Mlejnek
Biomedicínské inženýrství a informatika prof. Štěpánková
  Biomedicínské inženýrství doc. Lhotská doc. Lhotská
  Biomedicínská informatika prof. Štěpánková prof. Štěpánková
Otevřené elektronické systémy prof. Sýkora  
  Integrované elektronické systémy prof. Hazdra  
  Komunikace a zpracování signálu prof. Sýkora  
  Vysokofrekvenční a digitální technika prof. Škvor  
Letectví a kosmonautika doc. Roháč  
   
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.