Garanti programů a oborů a tutoři

Funkce garantů oborů a programů a tutorů

Garanti programů a oborů

Obory bakalářského studia

  Garanti Tutoři
Elektrotechnika, energetika a management prof. Starý prof. Starý
  Aplikovaná elektrotechnika doc. Mach Ing. Kuenzel, CSc.
  Elektrotechnika a management doc. Knápek Ing. Vítek, CSc.
Elektronika a komunikace prof. Zvánovec Ing. Frantisek Rund
Elektrotechnika, elektronika a komunikace prof. Husák prof. Husák
Kybernetika a robotika prof. Šebek prof. Šebek
Otevřená informatika prof. Pěchouček prof. Pěchouček
  Informatika a počítačové vědy prof. Matas  prof. Matas 
  Internet věcí doc. J. Novák doc. J. Novák
  Počítačové hry a grafika doc. Bittner doc. Bittner
  Software doc. Faigl doc. Faigl
Lékařská elektronika a bioinformatika prof. Čmejla Ing. Fabián
Softwarové inženýrství a technologie doc. Vokřínek doc. Vokřínek
Electrical Engineering and Computer Science doc. Svoboda doc. Svoboda
 

Obory magisterského studia

  Garanti Tutoři
Elektrotechnika, energetika a management prof. Starý prof. Starý
  Ekonomika a řízení elektrotechniky doc. Lízal Ing. Dobiáš
  Ekonomika a řízení energetiky doc. Knápek Ing. Vítek, CSc.
  Elektrické stroje, přístroje a pohony doc. Lettl Ing. Kobrle
  Elektroenergetika doc. Müller doc. Kyncl
  Technologické systémy doc. Mach Ing. Kuenzel, CSc.
Elektronika a komunikace prof. Zvánovec prof. Zvánovec
  Elektronika doc. Jakovenko doc. Jakovenko
  Komunikační systémy a sítě doc. Boháč doc. Boháč
  Audiovizuální technika a zpracování signálů doc. Páta doc. Páta
  Radiová a optická technika prof. Zvánovec prof. Zvánovec
Kybernetika a robotika prof. Šebek prof. Šebek
  Kybernetika a robotika prof. Šebek prof. Šebek
  Letecké a kosmické systémy doc. Roháč doc. Roháč
  Robotika doc. Svoboda doc. Svoboda
  Senzory a přístrojová technika prof. Ripka prof. Ripka
  Systémy a řízení prof. Šebek prof. Šebek
Otevřená informatika doc. Faigl doc. Faigl
  Bioinformatika doc. Kléma doc. Kléma
  Datové vědy prof. Železný prof. Železný
  Interakce člověka s počítačem doc. Míkovec doc. Míkovec
  Kybernetická bezpečnost doc. Šišlák doc. Šišlák
  Počítačová grafika prof. Žára prof. Žára
  Počítačové inženýrství Ing. Píša, Ph.D. Ing. Píša, Ph.D.
  Počítačové vidění a digitální obraz doc. Šára doc. Šára
  Softwarové inženýrství Ing. Bureš, Ph.D. Ing. Bureš, Ph.D.
  Umělá inteligence prof. Pěchouček prof. Pěchouček
Letectví a kosmonautika doc. Roháč doc. Roháč
  Avionika doc. Roháč doc. Roháč
Lékařská elektronika a bioinformatika prof. Kybic prof. Kybic
  Bioinformatika (specializace) doc. Kléma doc. Kléma
  Lékařská technika (specializace) Ing. Havlík, PhD. Ing. Havlík, PhD.
  Zpracování obrazů (specializace) prof. Kybic prof. Kybic
  Zpracování signálů (specializace) prof. Čmejla prof. Čmejla
Otevřené elektronické systémy prof. Sýkora prof. Sýkora
  Integrované elektronické systémy prof. Hazdra doc. Jan Voves
  Komunikace a zpracování signálu prof. Sýkora prof. Sýkora
  Vysokofrekvenční a digitální technika prof. Škvor prof. Škvor
Inteligentní budovy doc. Kašpar Ing. Mlejnek
Inteligentní budovy prezenční forma doc. Kašpar Ing. Mlejnek
faiglj@fel.cvut.cz
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.