Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Informační systémy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.