Česky English

Informace o kombinovaném studiu

Bakalářské obory v kombinované formě jsou otvírány podle zájmu studentů po absolvování prvního semestru a především podle kapacitních možností příslušných oborů. Obor na přihlášku ke studiu není třeba vyznačovat (přiřazení na obor se provede po ukončení 1. semestru). Standardní doba studia v bakalářském programu jsou tři roky (6 semestrů). Studium je ukončeno složením státní závěrečné zkoušky. Absolventi získají titul bakaláři elektrotechniky (zkr. Bc.).

Absolventi bakalářského studia mohou dále studovat v některém z magisterských programů. Uchazeči o tento typ studia jsou přijímáni individuálně podle zvoleného magisterského oboru příslušného programu a podle předmětů absolvovaných během bakalářského programu. Standardní doba studia v magisterském programu jsou dva roky (4 semestry). Studium je ukončeno složením magisterské státní závěrečné zkoušky, jejíž částí je obhajoba diplomové práce. Absolventi získávají titul inženýr.

Studium v kombinované formě v programech všech typů probíhá podle stejných učebních plánů jako studium prezenční.

V bakalářském programu Softwarové technologie a management jsou konzultace soustředěny do jednoho dne v týdnu, v prvním ročníku zpravidla do čtvrtka. Po prvním ročníku si studenti volí obor, v kterém budou pokračovat - Softwarové inženýrství, Web a multimedia, Manažerská informatika nebo Inteligentní systémy. V kombinované formě studia je každý akademický rok otvírán pouze jeden obor, pro který je sestaven rozvrh a který je doporučen studentům. V případě zájmu studenta o jiný obor mu může být na základě písemné žádosti podpořené souhlasem garanta preferovaného oboru povoleno studium i v jiném než otevíraném oboru, avšak s tím, že některé předměty bude studovat spolu se studenty prezenční formy studia. Na letošní rozvrhy se můžete podívat na http://www.fel.cvut.cz/education/combined/rozvrhy.html.

Po splnění studijních povinností za semestr, složení povinných zkoušek a získání minimálního počtu kreditů si studenti před zahájením semestru zapisují předměty pro další semestr podle studijních plánů.

Pro pokračování ve studiu potřebuje student získat:

  Bakalářský program Magisterský program
Za první semestr studia 15 20
Za první akademický rok 30 40
Za každý další akademický rok studia (2 semestry) 40 40

Po prvních dvou týdnech semestru se všechny zapsané předměty stávají závaznými pro tento semestr a žádný další předmět již nelze zapsat. Zápis předmětu lze pak v průběhu semestru úředně zrušit jen z vážných a prokazatelných důvodů a se souhlasem vedoucího katedry, která předmět zajišťuje. Za rozumnou toleranci k rušení předmětu lze uvažovat první třetinu semestru.

Kde najdete důležité informace

Studentům kombinovaného studia jsou k dispozici tzv. vedoucí učitelé ročníku, kteří pomohou v orientaci v studiu, návrhem studijních plánů apod.

Referentkou pro kombinované studium ve všech studijních programech je paní Iveta Turková.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.