Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Informace k diplomové práci a ke státní závěrečné zkoušce

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.