Témata semestrálních projektů

Typ studia:
Studijní program:
Katedra vedoucího:
Vedoucí:
Název tématu Vedoucí Typ Kapacita Katedra vedoucího
FOSS toolchain for FPGA development Ing. Martin Košťál B 0/1 13134

Popis
Seznamte se s HDL jazyky Chisel, Magma a Verilog, nastudujte možnosti opensource nástroje ESP. Vytvořte testovací obvod v jazyce Chisel a integrujte ho s dostupnými opensource návrhy pomocí nástroje ESP. Funkčnost testujte na FPGA.

Studijní program
KyR LK EECS EEK EEM EK EI SIT OI KME OES BII IB BIO

Požadavky
Get to know HDL Chisel, Magma and Verilog. Learn opensource toolchain ESP. Create an evaluation design in Chisel and integrate it with available opensource designs with help of ESP. Validate your design on FPGA.

Literatura
https://www.esp.cs.columbia.edu/
http://www.clifford.at/yosys/
https://www.chisel-lang.org/
https://opencores.org/

Model chytré křižovatky pro verifikaci řízení dopravy na modelové platformě autonomního vozidla F1/10 Ing. Martin Košťál B 0/1 13135

Popis
Research suitable platforms for traffic light control unit, most notably Raspberry Pi. - Buy (or construct) traffic light model. Design and implement electronics necessary for interfacing to the control unit. - Program the control unit to allow remote control of the traffic light.

Studijní program
KyR LK EECS EEK EEM EK EI SIT OI KME OES BII IB BIO

Požadavky
Research suitable platforms for traffic light control unit, most notably Raspberry Pi. - Buy (or construct) traffic light model. Design and implement electronics necessary for interfacing to the control unit. - Program the control unit to allow remote control of the traffic light.

Literatura
Raspberry Pi Reference Manual, dostupné z https://www.raspberrypi.org/documentation/ Návrh a konstrukce desek plošných spojů, Vít Záhlava, BEN - technická literatura, 2010, ISBN: 978-80-7300-266-4 The problematic of 3D printed design consideration by FDM method, Michal Matoušek, FS ČVUT, 2017

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.