Témata semestrálních projektů

Typ studia:
Studijní program:
Katedra vedoucího:
Vedoucí:
Název tématu Vedoucí Typ Kapacita Katedra vedoucího
Plánování trajektorie pro autonomní vozidla Mgr. Matěj Novotný B 1/1 13101

Popis
Cílem projektu je seznámit se s problematikou plánování trajektorií pro autonomní vozidla, nastudovat různé přístupy k úloze v závislosti na typu vozidla a jeho účelu. Pro konkrétní zadání (parkování auta se statickými/dynamickými překážkami, průjezd zásobovacího vozdila výrobní halou, atp.) student vytvoří model a ověří jeho funkčnost na různorodých instancích.

Studijní program
KyR LK EECS EEK EEM EK EI SIT OI KME OES BII IB BIO

Literatura
Steven M. LaValle - Planning Algorithms, Cambridge University Press, 29. 5. 2006.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.