Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Stipendia

Nový způsob vyplácení stipendií

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.