ČeskyEnglish

Informace k ukončení bakalářského/magisterského studia

1. Úspěšné ukončení studia státní závěrečnou zkouškou

2. Neúspěšné ukončení studia (podle § 56, odst. 1)


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.