Zápis předmětů BAP a DIP

 • Předměty BAP si studenti zapisují s následujícími kódy:
  • ABAP9 – pouze studenti programu Otevřené elektronické systémy
  • ABAP20 – studenti všech ostatních bakalářských programů
 • Předměty DIP si studenti zapisují s následujícími kódy:
  • ADIP26 – pouze studenti programu Inteligentní budovy
  • ADIP25 – studenti všech ostatních magisterských programů.
 • Zápis předmětů BAP či DIP je možný jen v případě, že je téma závěrečné práce ve stavu "zadáno".
 • Obhajoby bakalářské resp. diplomové práce studenti vykonají na té katedře, která garantuje jejich obor studia, tzv. katedra obhajoby (dle svého studijního plánu); v případě nejasnosti katedru obhajoby určí garant oboru resp. garant programu po dohodě s vedoucím příslušné katedry.
 • Téma bakalářské resp. diplomové práce musí být schváleno vedoucím katedry obhajoby.
 • Katedra obhajoby musí být jasná v okamžiku schvalování tématu, protože téma schvaluje vedoucí katedry obhajoby.

Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.